نظام امنیت دسته جمعی و سازمان ملل متحد- مورد عراق
32 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » تیر 1383 - شماره 31 »(18 صفحه - از 55 تا 72)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: تحولات اخیر در روابط بین الملل و بخصوص بحران عراق، این بحث را مطرح ساخته است که اصولاً نقش و جایگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‏المللی چیست. سازمان ملل، به عنوان یکی از سیستمهای فرعی نظام بین‏الملل، همواره تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل و فرایندهای کنترلی آن قرار داشته است. شکل‏گیری نظام هژمونیک دستوری و استبدادی، به دنبال رویداد یازدهم سپتامبر و اشغال عراق توسط آمریکا، بدون مجوز شورای امنیت، نقطه عطفی در تکامل تدریجی افول نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‏المللی ارزیابی‏گردیده و نقش آن‏را به‏عنوان ابزاری‏در جهت ژئوپولتیک‏تازه‏آمریکاتنزل‏داده‏است. دیباچه منشور سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‏المللی را از مقاصد اصلی این سازمان برمی‏شمارد. شورای امنیت، به عنوان عالیترین مرجع امنیت دسته جمعی در جهان به شمار می‏رود که وظایف آن بر مبنای فصلهای پنج، شش و هفت منشور، معین شده است و بر مبنای آن، در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم، اقدامات مؤثری را انجام داده است. اما تحولات اخیر در روابط بین‏الملل و به خصوص بحران عراق، نشانگر ظهور مناسبات و روند جدیدی در روابط بین‏الملل می‏باشد. حمله نظامی آمریکا به عراق پس از تحولات یازدهم سپتامبر، نقطه عطفی در فرایند تکاملی تضعیف سیستم امنیت دسته جمعی به شمار می‏رود. این حمله بیانگر ابزاری شدن نقش و جایگاه سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‏المللی در ساختار در حال شکل‏گیری نظام نوین بین‏الملل،